การจัดการห้องสมุดมีชีวิต

ความรู้ในการจัดเก็บ เรื่อง  การจัดการห้องสมุดมีชีวิต
แบบ
Human Libraryชื่อเจ้าขององค์ความรู้  พริมา  กุลนอก
สำนักวิทยบริการ  วิทยาลัยนครราชสีมา

—————————————————————————————————————

ความเป็นมา

การจัดห้องสมุดมีชีวิต (Human library : HL) คือ นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการจัดห้องสมุด ซึ่งการจัดห้องสมุดมนุษย์นี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจในการพัฒนาและใช้เป็นสื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมและสังคมแห่งการเรียนรู้อีกช่องทางหนึ่งที่ใช้งบประมาณน้อยแต่มีคุณค่าสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการให้วิทยาทาน/ความรู้เป็นการสร้างกุศลสำหรับผู้เป็นหนังสือมีชีวิต (living books) และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อ่าน

กระบวนการ / ขั้นตอน / วิธีปฏบัติ

1. ผู้จัด (Organizer) ต้องมีผู้ทำหน้าที่เขียนโครงการจัดตั้งหรือพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ และดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว โดยปกติผู้ที่เหมาะกับหน้าที่นี้คือบรรณารักษ์หรือนักวิชาการศึกษาประจำห้องสมุด

2. ผู้ที่เป็นหนังสือมีชีวิต (Living books) ต้องมีผู้ที่ทำหน้าที่เป็นหนังสือมีชีวิตเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวหรือความรู้ที่ตนเชี่ยวชาญด้วยความสมัครใจและไม่หวังผลตอบแทนเป็นค่าจ้าง ซึ่งหนังสือมีชีวิตควรมีหลากหลายสาขา

3. ผู้อ่าน (Readers) ต้องมีกลุ่มเป้าหมายหรือบุคคลที่จะยืมหนังสือมีชีวิตมาอ่าน ซึ่งควรมีการเชิญชวนหรือจัดตั้งไว้ส่วนหนึ่ง เพื่อให้การจัดห้องสมุดมนุษย์แต่ละครั้งมีความเคลื่อนไหว สีสัน และไม่ล้มเหลว เนื่องจากยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับสังคมและประเทศไทย

4. เวลาและสถานที่จัด (Location) ควรมีสถานที่จัดที่เหมาะสม อาจจะอยู่ภายในหรือนอกอาคารห้องสมุดก็ได้ และควรเลือกช่วงเวลาจัดที่เหมาะสมด้วย เช่น ช่วงกลางวัน หรือช่วงเย็นที่ผู้อ่านจะว่างเว้นจากภารกิจต่างๆ เป็นต้น

ผลการปฏิบัติการ

ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนา / บรรณารักษ์สามารถนำกลับมาจัดทำโครงการ / กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องสมุดของตนเองได้ ในฐานะที่ห้องสมุดเป็นหน่วยงานสายสนับสนุนที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนผ่านการเรียนรู้จากหนังสือมีชีวิต(Living books) ซึ่งได้มาจากการอุทิศเวลาของบุคคลที่มีจิตอาสา/เป็นกุศลที่ต้องการถ่ายทอดวิชาความรู้ผ่านการสนทนาให้กับผู้สนใจ บุคลากรที่จําเป็นคือทีมผู้จัด (บรรณารักษ์/นักวิชาการศึกษา/อื่นๆ) บุคคลที่จะเป็นหนังสือมีชีวิต(Living books)  ผู้อ่าน(Readers) เวลาและสถานที่ในการจัด(Location)

This entry was posted in การบริหารงาน, งานห้องสมุด. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>